Przejdź do naszego profilu lub polub

LABORO - Usługi i szkolenia BHP Grodzisk Mazowiecki

kontakt@laborobhp.pl +48 794 204 804
Laboro BHP Grodzisk Mazowiecki logo

Szkolenia PPOŻ i z pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc przed medyczna i ochrona przeciwpożarowa.

Zgodnie z obowiązującym prawem w każdym przedsiębiorstwie pracodawca musi zapewnić obecność w godzinach pracy osoby przeszkolonej z zasad udzielania pierwszej pomocy. Zakład musi być wyposażony w apteczki a na tablicach alarmowych muszą być umieszczone niezbędne numery telefonów, nazwiska osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz miejsca zbiórki w przypadku ewakuacji.

Ponadto przedsiębiorstwo musi spełniać wymagania zgodne z ochroną przeciwpożarową tzn. właściwe konstrukcje budynków, drogi ewakuacyjne, gaśnice, hydranty, przeprowadzanie próbnych ewakuacji.

Umożliwiamy Państwu zorganizowanie właściwych szkoleń oraz przegląd stanu bezpieczeństwa pod kątem pierwszej pomocy i ochrony ppoż.

Copyrights 2016 LABORO BHP Strony internetowe - Larso.pl