Przejdź do naszego profilu lub polub

LABORO - Usługi i szkolenia BHP Grodzisk Mazowiecki

kontakt@laborobhp.pl +48 794 204 804
Laboro BHP Grodzisk Mazowiecki logo

O nas

W swoich działaniach, firma LABORO BHP wspiera pracodawcę i pracownika w tworzeniu warunków pracy, ograniczających do minimum zagrożenia czyli możliwość powstania określonych strat, ustalonych dla sytuacji powstałej po zajściu pojedynczego zdarzenia niepożądanego w rozpatrywanym systemie człowiek – technika – otoczenie.

Poprzez codzienną pracę, zmierzamy ku ograniczeniu strat ludzkich i finansowych, a także wskazujemy konsekwencje braku wzajemnej odpowiedzialności w zakładzie pracy.

Celem, wykonywanych przez nas zadań, jest podniesienie świadomości każdego pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i właściwych warunków pracy.
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy to budowanie systemu w zakładzie, który zapewni systematyczne mierzenie poziomu bezpieczeństwa pracy i skuteczną ocenę braków kierownictwa w tym zakresie.

Copyrights 2016 LABORO BHP Strony internetowe - Larso.pl