Przejdź do naszego profilu lub polub

LABORO - Usługi i szkolenia BHP Grodzisk Mazowiecki

kontakt@laborobhp.pl +48 794 204 804
Laboro BHP Grodzisk Mazowiecki logo

System HACCP

Na podstawie przepisów prawa żywnościowego i stawianych wymagań (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 w sprawie higieny żywności; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 183/2005 w sprawie higieny pasz; Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 z późniejszymi zmianami) dotyczących wprowadzenia systemu HACCP oferujemy:

  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz wdrożeniu zasad GHP-GMP oraz systemu HACCP
  • szkolenia dla członków Zespołu HACCP , mające na celu zrozumienie i prowadzenie istniejącej dokumentacji oraz aktualizację wiedzy z tego zakresu
  • okresowe szkolenia dla całej załogi z zasad GHP-GMP oraz systemu HACCP w oparciu o zakładową dokumentację i przepisy prawne
  • współtworzenie odpowiedzialności i zakresu obowiązków za poszczególne elementy systemu
  • weryfikację dokumentacji i aktualizację zgodnie ze zmianami

System HACCP wdrażany jest w oparciu o zasady podane w Kodeksie Żywnościowym (www.codexalimentarius.net) . Jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem, transportem i magazynowaniem żywności oraz pasz.
Obecnie nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, czyli producentów rolnych, którzy dostarczają surowce roślinne i zwierzęce do dalszego przetwórstwa lub wprowadzają swoje produkty na rynek, bez zmiany ich właściwości.

Bazując na wymienionych powyżej przepisach prawnych i wytycznych Kodeksu Żywnościowego oraz wytycznych z przewodników branżowych akceptowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny przed wdrożeniem systemu HACCP należy wdrożyć zasady GHP ( Dobre Praktyki Higieniczne) oraz GMP ( Dobre Praktyki Produkcyjne).

 

Copyrights 2016 LABORO BHP Strony internetowe - Larso.pl