Przejdź do naszego profilu lub polub

LABORO - Usługi i szkolenia BHP Grodzisk Mazowiecki

kontakt@laborobhp.pl +48 794 204 804
Laboro BHP Grodzisk Mazowiecki logo

Oferta

bhp-grodzisk-mazowieckiKonstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i życia gwarantuje nam art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:

„Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa”.

Źródłem prawa w Polsce są akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz w Monitorze Polskim.

Zgodnie z nimi przedstawiam zakres oferowanych działań:

  • stały nadzór i doradztwo BHP,
  • audytowanie stanu BHP w przedsiębiorstwie, gospodarstwie,
  • szkolenia BHP  wstępne oraz szkolenia BHP okresowe dla pracowników,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • kontrolę warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie,
  • podejmowanie działań w celu zapobiegania zagrożeniom, chorobom zawodowym oraz wypadkom w pracy,
  • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach,
  • dokumentowanie wypadków przy pracy, podejmowanie działań zapobiegawczych i profilaktycznych.
  • dobór i wyposażenie w Środki Ochrony Indywidualnej.

Wybierz jedną z poniższych kategorii aby zapoznać się ze szczegółami oferty:

Szkolenia BHP Szkolenia PPOŻ i z pierwszej pomocy Wsparcie z zakresu BHP dla rolników System HACCP
Copyrights 2016 LABORO BHP Strony internetowe - Larso.pl