Przejdź do naszego profilu lub polub

LABORO - Usługi i szkolenia BHP Grodzisk Mazowiecki

kontakt@laborobhp.pl +48 794 204 804
Laboro BHP Grodzisk Mazowiecki logo

BLOG

Umowa o pracę, zmiany

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące podpisania umowy o pracę zostały podpisane w dniu 22 czerwca przez Prezydenta. Oznacza to, że pracodawca zobowiązany będzie podpisać umowę o pracę w pierwszym dniu pracy z pracownikiem.

Zmiana ta powinna ograniczyć skalę zjawiska zatrudniania pracowników bez zawarcia z nimi umowy o pracę na piśmie lub bez uprzedniego potwierdzenia im na piśmie podstawowych warunków zatrudnienia. Będzie ona stanowiła ochronę pracownika przed nieuczciwym zachowaniem pracodawców.

Copyrights 2016 LABORO BHP Strony internetowe - Larso.pl